Huisregels

De huisregels van THE SAUNA zijn er op gericht dat iedereen zich op een hygiënische en verantwoorde wijze kan ontspannen en genieten binnen de omgeving van een luxe prive sauna. Mocht u vragen of suggesties hebben ten aanzien van onze huisregels dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 • kinderen onder de 16 jaar zijn welkom, maar graag in overleg;Prive Sauna
 • wanneer je gaat zitten in de sauna, op de zwembadrand of het meubilair, maak dan gebruik van de handdoek;
 • douchen is verplicht alvorens gebruik te maken van de faciliteiten (jacuzzi en/of sauna);
 • roken is niet toegestaan;
 • het is niet toegestaan om zelf consumpties mee te brengen c.q. te nuttigen;
 • storend gedrag, verbaal of non-verbaal alsmede ongewenste intimiteiten zijn niet   toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen onverwijld, na volledige   betaling, THE SAUNA te verlaten;
 • volg de aanwijzingen van uw gastheer/gastvrouw op;
 • bij diefstal of in geval van dreigende situaties doen wij direct aangifte bij de politie;
 • THE SAUNA houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of diefstal van   door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en aanvaardt geen  aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade aan goederen;
 • het is niet toegestaan foto- of filmopnamen te maken;
 • THE SAUNA behoudt zich te allen tijde het recht voor om gasten te weigeren